Apa itu Wasiat ? Apa itu Hibah ? Apa Itu Faraid ?

Hibah, wasiat dan faraid – ketiga-tiganya adalah kaedah yang digunakan dalam Islam untuk mengurus dan merancang pembahagian harta pusaka kepada para waris. ‘Merancang’ bermaksud pemilik harta semasa masih hidup lagi sudahpun mempunyai hasrat dan formula tersendiri bagaimana kaedahnya beliau hendak membahagikan harta pusakanya.

Bagi memastikan harta pusaka tersebut dapat dibahagikan sepertimana kehendak pemiliknya, adalah sangat penting untuk kita cakna dengan sejelas-jelasnya perbezaan antara Hibah, Wasiat atau Faraid dan fungsinya

Wasiat

Wasiat pula ialah pemberian yang berlaku atau diberikan selepas seseorang meninggal dunia.

Hibah

Hibah ialah pemberian sukarela atau hadiah yang dibuat atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan sebarang balasan sama ada kepada waris atau bukan waris

Faraid

Faraid ialah ketetapan hukum mengikut perundangan Islam membabitkan pembahagian harta atau pusaka kepada waris berasaskan syarak.