Takaful MediSavers VIP Ehsan


Anda masih sihat ? Tiada masalah kesihatan? Ini adalah masa yang sesuai untuk anda memohon "Program Penjagaan Kesihatan" dari MediSavers >>>>>>Program Penjagaan Kesihatan MediSavers : Saringan Kesihatan+Saringan Penanda Kanser & Perlindungan MedicalCard VIP Takaful MediSavers (Coverage Seluruh Dunia)

Anda Sedang Mencari MedicalCard untuk individu atau Keluarga dengan harga bajet tetapi mempunyai coverage bertaraf VIP ? Percuma pula pemeriksaan kesihatan setiap tahun ?

MedicalCard sedia ada mengalami kenaikan caruman yang diluar dugaan? Antara kelebihan Program Penjagaan Kesihatan MediSavers adalah seperti di bawah. :-

 • PERCUMA Ujian Saringan Kesihatan & Penanda Kanser

 • Medical Card Takaful VIP - Worldwide Coverage

 • Harga Berpatutan & Kalis Inflasi

 • Urusan Kemasukan Ke Hospital lebih mudah

 • Tiada Pindaan / Ubahsuai Terma & Syarat Sijil

 • Paling best:Tiada HAD Seumur Hidup
  Tiada HAD Tahunan.
  Bilik Hospital & Makan bermula RM225 – Tiada had hari
  Unit penjagaan Rapi (ICU) – Tiada had hari
  100% Cover – TIADA ko-takaful
  TIADA pengubahan Manfaat sijil
  TIADA penarikan Semula Portfolio
  Penambahan Had Bilik Hospital & Makan serta Had setiap Kehilangan Upaya
  Tiada Had Umur
  Pembaharuan Sijil Dijamin sehingga tahun 2115
  Pengurusan pemindahan perubatan kecemasan serta penghantaran balik seluruh dunia 24 Jam USD 1,000,000
  PERCUMA – Saringan kesihatan (Medical checkup) komprehensif tahunan
  Lebih 100 Hospital swasta seluruh negara
  Hanya 30 hari tempoh menunggu (waiting period) untuk specified illness.
  Tiada PWC (Portfolio withdraw condition)

 • Tiada HAD Seumur Hidup
  Tiada HAD Tahunan.
  Bilik Hospital & Makan bermula RM225 – Tiada had hari
  Unit penjagaan Rapi (ICU) – Tiada had hari
  100% Cover – TIADA ko-takaful
  TIADA pengubahan Manfaat sijil
  TIADA penarikan Semula Portfolio
  Penambahan Had Bilik Hospital & Makan serta Had setiap Kehilangan Upaya
  Tiada Had Umur
  Pembaharuan Sijil Dijamin sehingga tahun 2115
  Pengurusan pemindahan perubatan kecemasan serta penghantaran balik seluruh dunia 24 Jam USD 1,000,000
  PERCUMA – Saringan kesihatan (Medical checkup) komprehensif tahunan
  Lebih 100 Hospital swasta seluruh negara
  Hanya 30 hari tempoh menunggu (waiting period) untuk specified illness.
  Tiada PWC (Portfolio withdraw condition)

 • Tiada HAD Seumur Hidup
  Tiada HAD Tahunan.
  Bilik Hospital & Makan bermula RM225 – Tiada had hari
  Unit penjagaan Rapi (ICU) – Tiada had hari
  100% Cover – TIADA ko-takaful
  TIADA pengubahan Manfaat sijil
  TIADA penarikan Semula Portfolio
  Penambahan Had Bilik Hospital & Makan serta Had setiap Kehilangan Upaya
  Tiada Had Umur
  Pembaharuan Sijil Dijamin sehingga tahun 2115
  Pengurusan pemindahan perubatan kecemasan serta penghantaran balik seluruh dunia 24 Jam USD 1,000,000
  PERCUMA – Saringan kesihatan (Medical checkup) komprehensif tahunan
  Lebih 100 Hospital swasta seluruh negara
  Hanya 30 hari tempoh menunggu (waiting period) untuk specified illness.
  Tiada PWC (Portfolio withdraw condition)


PERCUMA Ujian Saringan Kesihatan & Penanda Kanser

MediSavers Takaful VIP Ehsan menawarkan pemeriksaan kesihatan percuma di Pathlab. Ini membolehkan anda sentiasa memantau tahap kesihatan anda. Program Penjagaan Kesihatan ini adalah yang pertama di Malaysia.

Medical Card Takaful VIP - Worldwide Coverage
MedicalCard Takaful MediSavers VIP Ehsan adalah MedicalCard untuk rakyat Malaysia yang mempunyai perlindungan Worldwide Coverage dimana ia menyediakan pemindahan perubatan kecemasan & penghantaran balik / penghantaran balik jenazah sehingga kos USD 1,000,000

Harga Berpatutan & Kalis Inflasi
MediSavers menawarkan MedicalCard Takaful mampu milik untuk anda dengan harga yang berpatutan. MedicalCard Takaful MediSavers VIP Ehsan adalah "KALIS INFLASI". Kelayakan Bilik & Had setiap penyakit akan naik sebanyak 10% setiap 3 tahun. Jadi anda tdak perlu risau dengan kenaikan kos perubatan sepanjang anda mengikuti Program Penjagaan Takaful MediSavers

Urusan Kemasukan Ke Hospital lebih mudah
Semua urusan kemasukan ke Hospital akan diuruskan oleh pihak AAN. Jadi semua urusan akan lebih mudah untuk anda.

Tiada Pindaan / Ubahsuai Terma & Syarat Sijil
Ini adalah yang paling penting. Tiada pindaan atau ubahsuai polisi untuk terma dan syarat sijil

Apa itu Program Penjagaan Kesihatan MediSavers ?

Program Penjagaan Kesihatan MediSavers adalah 1 program keahlian yang memberikan kemudahan kepada ahlinya untuk membuat ujian saringan kesihatan & saringan penanda kanser secara percuma setiap tahun serta setiap ahlinya akan dilindungi oleh  MedicalCard Takaful VIP Ehsan yang memberikan perlindungan diseluruh dunia.
 
Program Penjagaan Kesihatan Medisavers adalah satu program kerjasama 5 entiti berikut :-
✔️ Pengurus Program - Mxm International Sdn Bhd 
✔️ Rakan Kongsi - PATHLAB 
✔️ Rakan Kongsi - Asia Assistance 
✔️ Di Underait  Oleh Archipelago Insurance Limited
✔️ Endorsed By Koperasi Persatuan Perubatan Malaysia Bhd  
 

Secara Ringkasnya Program Penjagaan Kesihatan Medisavers terbahagi kepada 2 bahagian utama :


A. PERCUMA Saringan kesihatan komprehensif (52 ujian)

Setiap ahli akan diberikan PERCUMA Saringan kesihatan komprehensif (52 ujian) & 4 ujian saringan kanser bagi lelaki serta 5 ujian saringan kanser bagi perempuan setiap tahun daripada Pathlab. 

Ini membolehkan Setiap peserta tahu & dapat memantau tahap kesihatan mereka.


B. VIP Medical Card

 • 131 panel hospital di seluruh Malaysia

 • Had bilik wad bermula RM225.00 atau RM360.00 sehari & tiada had hari dan naik 10% setiap 3 tahun

 • Tiada had limit tahunan & seumur hidup

 • Tiada ko takaful

 • Perlindungan sehingga tahun 2115

 • Dijamin "renewal" sehingga tahun 2115

 • Tiada ubahsuai polisi

 • Waiting period hanya 30 hari

 • Bantuan perubatan antarabangsa  pemindahan & penghantaran balik sehingga USD 1,000,000


Berikut adalah Ringkasan Jadual Manfaat Bagi Medical Card Takaful MediSavers VIP Ehsan:

Ilustrasi ini adalah untuk gambaran awal & maklumat am berkenaan manfaat MedicalCard Takaful MediSavers VIP Ehsan. 
Untuk mengetahui ciri-ciri penting dan manfaat secara terperinci,
Anda perlu membuat rujukan kepada polisi contoh & perbincangan dengan saya adalah perlu.

Jadual 1 : Harga bagi jadual ini adalah untuk program Medisavers VIP Ehsan PRINSIPAL untuk bayaran setahun, bayaran terus setahun adalah lebih murah. Bandingkan dengan Jadual 2 untuk pembayaran secara bulanan.

Jadual 2 : Harga bagi jadual ini adalah untuk program Medisavers VIP Ehsan PRINSIPAL untuk bayaran bulanan. Bayaran terus setahun adalah lebih murah sila rujuk Jadual 1

 • Kemasukan akhir bagi MediSaversVIP Ehsan adalah pada umur 70 tahun dan pembaharuan sehingga tahun 2115.

 • Semua harga program adalah sah dari 1 July Sehingga 30 Jun 2021.

 • Kemasukan akhir bagi Group Term Takaful adalah pada umur 60 tahun dan pembaharuan sehingga umur 80 tahun.

 • Jika nilai Ringgit Malaysia melebihi RM 3.15 = SGD 1 maka harga akan dipertimbangkan semula.

Jadual 3 : Group Term Takaful Untuk Manfaat Tambahan
** Umur Kemasukan Terakhir 60 Tahun dan pembaharuan dijamin sehingga umur 80 tahun.
** Sebarang tuntutan yang di bayar akan di potong dari jumlah perlindungan
** Manfaat Kehilangan Upaya Kekal & Penyakit Kritikan akan berhenti semasa mencapai umur 65 tahun
** Ringkasan ini adalah untuk maklumat am sahaja.
** Sila rujuk kontrak polisi untuk maklumat lanjut

Jadual 4 : Senarai Manfaat Program Penjagaan Kesihatan MediSavers

 • Tambahan SGD 40,000 setiap tahun untuk Rawatan Pesakit Luar bagi Kanser dan Rawatan Pesakit Luar bagi Dialisis Buah Pinggang apabila jumlah Bayaran Layak melebihi SGD 15,000 setiap kehilangan upaya untuk MediSaversVIP Ehsan S75-SP dan MediSavers Ehsan S120-SP.

 • Semua amaun dalam Ringgit Malaysia (RM) di atas adalah mengikut tukaran matawang Singapore Dollar semasa, dan kemungkinan berlaku perbezaan ketika bil sebenar dikeluarkan.

 • Bilik Hospital & Makan : Naik taraf ke SGD 150 hanya berkenaan apabila jumlah Belanja Layak melebihi SGD 15,000 setiap kehilangan upaya untuk MediSaversVIP Ehsan S75-SP dan MediSaversVIP Ehsan S120-SP.

 • Tertakluk kepada Terma & Syarat. * Ringkasan ini adalah untuk maklumat am sahaja.

 • Untuk mengetahui ciri-ciri penting dan manfaat secara terperinci, sila rujuk kepada polisi contoh.

Sila hubungi saya di 0173856122 Jika anda ingin menyertai "Program Penjagaan Kesihatan ini". 

Tuan/Puan juga boleh menukar polisi medical card tuan sekarang ke Medisavers Ehsan tanpa sebarang waiting period untuk penyakit-penyakit.
Dengan syarat:
 1. Polisi lebih 1 tahun.
 2. Masih aktif.
 3. Tiada sebarang claim besar.
Hanya perlu berikan bukti salinan polisi dan bayaran terkini polisi tersebut. Keputusan lulus ini tertakluk kepada underwriting juga.
Designed by SAZLAA Resources-© 2020