HOSPITAL PANEL

MediSavers Takaful mempunyai lebih 120 Panel Hospital Swasta Di Seluruh Malaysia yang dilindungi oleh Lonpac Insurance Bhd dan Archipelago Insurance Ltd (Malaysia)

Sila rujuk pada senarai berikut :-

  • Lonpac Insurance Bhd

  • Archipelago Insurance Ltd (Malaysia)

Designed by SAZLAA Resources-© 2020