hibah itu keperluan atau kehendak ?

Golongan yang harus mempunyai hibah hartanah

1. Pasangan yang mempunyai hartanah atas satu nama.
2. Pasangan yang mempunyai hartanah 2 nama. (join loan)
3. Individu bujang.
4. Pasangan yang punyai anak perempuan sahaja.
5. Pasangan yang punyai anak lelaki dan perempuan tapi nak agihkan harta sama rata.
6. Pasangan yang punyai anak OKU yang perlu penjagaan khusus.
7. Pasangan yang punyai anak angkat.
8. Lelaki/wanita berkahwin semula.
9. Pasangan yang tidak punyai anak.
10. Lelaki yang berpoligami.
11. Saudara baru (Mualaf)
12. Pemilik perniagaan untuk kesinambungan perniagaan selepas meninggal.

13. ANDA

untuk maklumat lanjut hubungi sazrol 017 385 6122

#sazlaa

 

Takaful ProEssential

Di Zurich, PERLINDUNGAN keharmonian keluarga dan diri sendiri adalah keutamaan anda. Keutamaan ini amat penting sepanjang umur sehingga umur emas kita. Oleh itu, Takaful ProEssential diperkenalkan, sebuah pelan takaful keluarga yang menawarkan keselamatan kewangan yang komprehensif apabila kematian, Hilang Upaya Keseluruhan dan Kekal (HUKK) dan Hilang Upaya Warga Emas (HUWE) berlaku. Dengan Takaful ProEssential, berikan jaminan perlindungan yang anda inginkan untuk mereka yang paling berharga: keluarga yang tersayang.

#sazlaa

Apa itu Wasiat ? Apa itu Hibah ? Apa Itu Faraid ?

Hibah, wasiat dan faraid – ketiga-tiganya adalah kaedah yang digunakan dalam Islam untuk mengurus dan merancang pembahagian harta pusaka kepada para waris. ‘Merancang’ bermaksud pemilik harta semasa masih hidup lagi sudahpun mempunyai hasrat dan formula tersendiri bagaimana kaedahnya beliau hendak membahagikan harta pusakanya.

Bagi memastikan harta pusaka tersebut dapat dibahagikan sepertimana kehendak pemiliknya, adalah sangat penting untuk kita cakna dengan sejelas-jelasnya perbezaan antara Hibah, Wasiat atau Faraid dan fungsinya

Wasiat

Wasiat pula ialah pemberian yang berlaku atau diberikan selepas seseorang meninggal dunia.

Hibah

Hibah ialah pemberian sukarela atau hadiah yang dibuat atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan sebarang balasan sama ada kepada waris atau bukan waris

Faraid

Faraid ialah ketetapan hukum mengikut perundangan Islam membabitkan pembahagian harta atau pusaka kepada waris berasaskan syarak.